Kraszewski Józef Ignacy - Równy wojewodzie - obraz dramatyczny z XVIII wieku w pięciu aktach

Równy wojewodzie

Według mnie, żołnierz co się żeni, odejmuje sobie siłę, przestaje być czem powinien...
KORDYSZ.
To znowu czy nie za surowo?
KSIĄŻE.
Nie, panie oboźny.
Gdzie skarb twój, tam i serce, twoje; cóż żołnierz wart bez serca? Gdy poza nim pozostał dom, żona, miłość, szczęście — jakże się tu bić i śmierci szukać?
Nam potrzeba takich żołnierzy, którzyby nic do stracenia nie mieli!
Miłość, małżeństwo, to rzecz tych szczęśliwych ludzi, którym Bóg zlecił na ojczystym zagonie z rodzinnego kółka tworzyć ogniwa łańcucha narodu.
Przytem, panie oboźny, jeźli mi już wolno być szczerym, położenie moje całkiem jest wyjątkowe; odpycha ono wszelką nawet myśl miłości i małżeństwa... jestem ubogi...
KORDYSZ.
Przyznam się księciu, że tego dobrze nie rozumiem....
KSIĄŻE.
Zaraz się panu wytłumaczę.... Noszę jakiś tara tytulik zszarzany... to ciężar....
Jest-to stara rama niegdyś złocona, a dziś otarta z pozłoty.... nie zdobi ona ale cięży.... Z ubogą się ożenić, jest-to uczynić ją nieszczęśliwą,; — z bogatą...
to upokorzenie. Tego ja nigdy dobrowolnie nie przyjmę.,..
KORDYSZ.
Nie potrzeba wszakże ze szlachetności przechodzić w dziwactwo...
KSIĄŻE.
Trzeba być czystym, panie oboźny...
daliście mi tego przykład niegdyś... jest mi na zawsze pamiętny. _(Całuje go w ramię_) — Bądźcie zdrowi, niech Bóg na was i dom wasz zleje błogosławieństwo....
z głębi duszy wam go życzę... (_wychodzi_).
Scena X
KORDYSZ (_sam_).
Harda dusza w ubogiem ciele, jeszcze w nim książątko siedzi za skórą... ale...
zobaczemy, co mocniejsze, duma czy miłość w jegomości... Cierpliwości!... pierwsze lody złamane.
Scena XI
KORDYSZ _usuwa się powoli, z za domostwa wytaczają się_ BOBCZYŃSKI i POPCZYŃSKI _podchmieleni._
POPCZYŃSKI.
Między nami. mości dobrodzieju..
przyjaźń i sodalitas wiekuista!
BOBCZYŃSKI.
Na śmierć i na życie! mój dobrodzieju! _(ściskają się)_
POPCZYŃSKI.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 Nastepna>>